گردان

شماره تماس: 26354410

وب سایت: gordanfitness.com

اینستاگرام: gordan.bootcamp

این اتاقیه که همه چی درش ممکن میشه. جایی که از سد نمی تونم ها و اگرها بگذریم.جایی که تمام “من نمی توانم” ها و “ای کاش” هایتان را کنار می زنید جایی که تندتر می دوید، وزنه ی بیشتری بلند می کنید، وزن کم می کنید، آرام می گیرید. تغییر، این گونه است. جایی که به بهترین نسخه ی خودتان تبدیل می شوید. این برنامه ی ورزشی به صورتی طراحی شده که بازده بالایی داشته باشد. ثابت شده است که فواصل بین ورزش ها و ترکیب آن ها با ورزش های قدرتی، باعث فرم گرفتن عضلات و کاهش وزن بدن می شود. این یک جور ورزش نیست. علم است و نتیجه می دهد. و بعد از بسته شدن در اتاق، نور محل کم میشود، صدای موسیقی بلند می شود، نوبت به چربی سوزی و عضله سازی می رسد. انرژی مضاعفی در اتاق حس می شود، که همین موضوع باعث می شود کمی بیشتر به خودتان فشار بیاورید. این انقلاب روح و بدن و قلب است که مختص برنامه ی تناسب اندام گُردان است.